RE ing - racionalizacija energije

domov

o podjetju

reference

dejavnosti podjetja

kontakt

_____________________

RE ing
Rational Energy engineering


Dejavnosti podjetja

Glavne dejavnosti podjetja so:
vse vrste strojnih instalacij in zahtevnejši procesi v energetski industriji ter večjih objektov na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter običajne strojne instalacije.

• svetovanje,
• izdelava projektne in druge tehnične dokumentacije,
• inženiring, organizirano vodenje in izvedba projektov,
• izvajanje strokovnega nadzora,
• energetski pregledi vseh vrst,
• izdelava izračuna energetske bilance po metodologiji PHPP 07',
• izdelava energetskih izkaznic,
• poslovni načrt energetske investicije.