RE ing - racionalizacija energije

domov

o podjetju

reference

dejavnosti podjetja

kontakt

_____________________

RE ing
Rational Energy engineering


Inženiring

Nudimo vodenje in izvajanje vseh vrst objektov, kompleksnih energetskih objektov, oz. sistemov. Zajemamo vse faze projektov:
• idejna zasnova,
• energetski pregled,
• idejni projekt,
• študija izvedljivosti,
• pridobitev gradbenega dovoljenja,
• projekt za razpis,
• projekt za izvedbo,
• izdelava izračuna energetske bilance po metodologiji PHPP 07',
• nadzor,
• projekt izvedenih del in
• uporabno dovoljenje.

Svetujemo kako najbolj učinkovito in pravilno izkoristiti vašo energijo!