RE ing - racionalizacija energije

domov

o podjetju

reference

dejavnosti podjetja

kontakt

_____________________

RE ing
Rational Energy engineering


Energetske sanacije

• ES Rogaška slatina Zdravstvo rogaška
• ES ZD Cven
• ES GD Renkovci
• ES KD Dobrovnik
• ES Šolski center Ravne na Koroškem
• ES Dijaški dom Ruše
• ES Gimnazija Ruše
• ES Šola za Hortikulturo Celje
• ES Dijaški dom Drava Maribor
• ES Gimnazija Ravne na Koroškem
• ES Sava Turizem d.d. - Terme Ptuj
• ES Elektro material d.d.
• ES OŠ Puconci
• ES OŠ Turnišče
• ES OŠ Velika Polana
• ES OŠ Srednja Bistrica
• ES OŠ Črenšovci
• ES Vrtec Turnišče
• ES OŠ Križevci pri Ljutomeru
• ES OŠ Dolenjske Toplice
• ES OŠ Šmihel
• ES OŠ Vodice
• ES DOŠ Genterovci
• ES Reaktorski center - Inštitut Jožef Štefan
• ES Hotel Lešnik MB
• ES Vrtec Brezovci
• ES Vrtec Mačkovci
• ES Vrtec Bodonci
• ES OŠ Turnišče
• ES Vrtec Zgornja Kungota
• ES OŠ Grad
• ES POŠ Svečina
• ES Spodnja Kungota
• ES Vrtec Ruše Bistrica
• ES Vrtec Ruše
• ES Vrtec Puconci
• ES POŠ Lepa njiva Mozirje
• ES vrtec Mozirje
• ES POŠ Šmihel nad Mozirjem
• ES občinska stavba Žalec
• ES OŠ Razkrižje