RE ing - racionalizacija energije

domov

o podjetju

reference

dejavnosti podjetja

kontakt

_____________________

RE ing
Rational Energy engineering


Reference

Zaradi boljšega pregleda smo reference
reducirali na najbolj izstopajoče:
pasivni objekti
nizkoenergijski objekti
energetski pregledi
uporaba obnovljivih virov energije
energetske sanacije
hoteli
regionalni vodovodi
industrija
poslovne stavbe, trgovski objekti - centri
domovi ostarelih
stanovanjske hiše
študije izvedljivosti